banner3

14.02.2022, 17:59 169

Firmaların Rekabet edebilirliklerinin Artırılması ve Uluslararasılaşmaları Kapsamında Yurtiçi Fuar Destekleri

Firmaların ürünlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmalarına olanak sağlayan en önemli reklam aracı Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına KOSGEB tarafından KOBİ’lere destek verilmektedir.

Bir yurtiçi fuarda organizatör kuruluş tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %60’ı destek kapsamına alınabilir. Bu destek yer kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsamaktadır ve işletmenin program süresince en fazla 4 (dört) fuara katılımına destek verilmektedir.

Bunun yanında; Ticaret Bakanlığı tarafından da firmalara sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek verilmektedir. Desteklenen fuar listesi her sene Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Aynı fuar kapsamında hem KOSGEB , hem bakanlık desteğinden faydalanılamaz.

Yurtdışı Fuar Destekleri:

Ticaret Bakanlığı ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi ve şirketlerimizin uluslararası arenada rekabet edebilmesi amacıyla farklı destek programları uygulamaktadır. Bunlardan bir tanesi de Yurtdışı Fuar Desteği’dir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen fuarlara katılabilir ve Bakanlıkça belirlenen m2 fiyatı üzerinden hesaplanan desteği alabilirsiniz. Her fuar özelinde Bakanlık tarafından m2 başına desteğe esas tutar belirlenmektedir ve bu desteğe esas tutar üzerinden alacağınız destek miktarı hesaplanmaktadır. Katılımcının Bakanlıkça bireysel katılımı desteklenen fuara katılımının desteklenebilmesi için fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde üye oldukları İBGS’ye DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden başvurması gerekir.Katılımcı firmaların ilgili destekten faydalabilmesi için imalatçı olması veya Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi’ni başvuru esnasında sunması gerekir.

Ticaret Bakanlığı’nın yanında KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılmaları faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında “KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI” yürütülmektedir. Firmaların yurtdışında belirlerdikleri hedef ülkelere yönelik gereçkleştireceği faaliyetler kapsamında; Personel Giderleri, Yazılım giderleri , Yazılımla Bağlatılı Teçhizat-Donanım Giderleri, Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderlerini de kapsayacak şekilde Hizmet Alım Giderlerini Desteklemektedir.

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay belirlenebilmekte ; Proje Destek Üst Limiti: 300.000 TL ve Proje Destek Oranı ise; % 70 Geri Ödemesiz % 30 Geri Ödemeli olacak şekildedir. İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilecekleri gibi başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir.

Firmanızın rekabet edebilirliğini artırmak ; yurtiçi ve yurtdışı sektörel ve uluslararası nitelikteki fuarlara katılmak ama bunun için büyük harcamalar yapmak istemiyorsanız ilgili destekleri değerlendirmenizi tavsiye eder, iyi fuarlar dilerim.

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu